etusivu

palvelut

yhteydenotto

bottom

Käännökset


Kääntäminen ei ole vain yksittäisten sanojen kääntämistä. Ammattitaidolla tehty käännös parantaa viestinnän tehokkuutta, kun taas puutteellinen käännös vaikeuttaa tekstin ymmärtämistä ja saattaa aiheuttaa väärinkäsityksiäkin.

Käytetty kieli vaikuttaa aina myös yrityksen imagoon. Esimerkiksi virheellisiä käännöksiä sisältävät Internet-sivut ja tiedotteet eivät vakuuta lukijaa yrityksen tuotteiden laadusta. Tärkeää on myös hahmottaa ketkä käännöstä lukevat ja kuinka lukija ymmärtää käännöksen hänen kulttuuritaustansa huomioonottaen.

Wordly tarjoaa käännöspalveluja kielinään suomi-englanti-suomi, englanninkielis-
ten tekstien oikolukua, kielentarkistusta ja stilisointia. Käännämme yrityksille ja henkilöasiakkaillemme mm. asiatekstit, kirjeet, telefaksit, tarjoukset, sopimukset, käyttöohjeet, Internet-sivut, oppaat, raportit, julkaisut, tiedotteet, esitteet, puheet, mainokset, sopimukset, käyttöohjeet, lehdet, todistukset ja mitä ikinä tarvitsetkin.

Käännöstyön hinnoittelu perustuu sen yksilöllisiin vaatimuksiin; mm. työn laajuus, kiireellisyysluokka ja tekstin vaativuus vaikuttavat työn hintaan. Ota meihin yhteyttä, niin räätälöimme käännöstyöllesi sopivan hinnan.

Tulkkauspalvelut


Kielen ymmärtäminen ja itsensä ilmaiseminen omalla äidinkielellä luo edellytyksen tasavertaiseen viestintään. Wordly auttaa sinua tai yritystäsi liikeneuvotteluissa, kokouksissa, seminaareissa tai konferensseissa. Meidän kauttamme saat asiointitulkkausta sairaaloihin tai poliisilaitokselle, tarvittaessa myös puhelimitse tapahtuvana etätulkkauksena.

Kieli- ja kulttuurikoulutus


Työntekijöiden kielitaidon kehittäminen on hyvä investointi yritykselle. Lyhyesti sanottuna kielitaito on kyky ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Sen lisäksi kielitaitoon kuuluu myös kyseessä olevan kielen kulttuurin ymmärtäminen ja tunteminen. Parhaimmillaan kielitaito avaa ovet toiseen kulttuuriin ja edistää kansainvälistä yhteistyötä.
Wordly kouluttaa englannin kielen ja kulttuurin ymmärtämistä asiakkaan tarpeet ja työympäristön huomioonottaen. Koulutukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Erityisosaaminen


Wordly tarjoaa erityisosaamistaan lentoliikenteeseen (mm. viranomaismääräykset), matkailualaan ja näihin liittyviin asiakirjoihin, koulutukseen sekä brittiläiseen kulttuuriin liittyvissä asioissa.